10 October 2012:

Press release (in swedish)
Samgående mellan Synective Labs och AsiusTech

11 February 2011:

Press release (in swedish)
Partnerskap för ny batteriteknik

26 January 2011:

Press release (in swedish)
Premiär för elhybridbåt på Båtmässan i Göteborg

19 October 2010:

Press release (in swedish)
Samarbete mellan AsiusTech och rt-labs kring ny fordons-ECU

14 September 2010:

Press release (in swedish)
Nyanställning på AsiusTech i Göteborg

12 April 2010:

Press release (in swedish)
Nyanställningar på AsiusTech i Göteborg

15 January 2009:

Press release
ORSoC and AsiusTech form strategic partnership

Press release (in swedish)
ORSoC och AsiusTech ingår strategiskt partnerskap

19 November 2008:

Article about AsiusTech in Elektroniktidningen (in swedish)

Article about AsiusTech on evertiq.com (in english)

Article about AsiusTech in Ingenioren (in danish)

18 November 2008:

Press release
New Consultancy Company with specialist knowledge around product cost optimization

Press release (in swedish)
Nytt elektronikkonsultbolag med specialistkunskap inom kostnadsreduktion av produkter